Ce înveți în fiecare nivel:

Nivelul A1 Începător.

Poate înţelege expresii familiare şi cunoaşte cuvinte uzuale, de bază, ce răspund la nevoi concrete. Poate participa într-o conversaţie atâta vreme cât interlocutorul vorbeşte rar şi clar, şi totodată se poate descrie pe sine la un nivel de bază: unde locuieşte, ce pasiuni are, ce oameni cunoaşte, etc.

Nivelul A2 Elementar.

Poate înţelege şi forma propoziţii compuse din cuvinte utilizate frecvent ce descriu arii concrete, de relevanţă imediată (sarcini de lucru, cumpărături, informaţii personale şi despre familie, date geografice locale). Totodată, poate lua parte la conversaţii care dezbat subiecte de rutină şi ce includ schimburi de informaţii familiare şi poate descrie în termeni simpli trecutul său sau nevoile imediate. 

Nivelul B1 Intermediar.

Poate înţelege ideile principale din informaţii standard despre subiecte familiare precum aspecte de la locul de muncă, de la şcoală sau din alte activităţi din timpul liber. Se poate descurca cu cele mai multe situaţii care pot apărea atunci când călătoreşte într-o ţară vorbitoare a respectivei limbi şi poate produce/redacta texte simple, coerente pe teme familiare sau de interes personal. Poate descrie experienţe, evenimente, vise, dorinţe şi ambiţii şi poate oferi pe scurt argumentări pentru opinii sau planuri personale.

Nivelul B2 Intermediar Avansat.

Poate înţelege ideile principale atât din texte pe teme familiare cât şi abstracte şi pricepe majoritatea aspectelor tehnice discutate în domeniul său de specializare. Deţine un grad de fluenţă şi spontaneitate care îi permite cel mai adesea să converseze cu vorbitori nativi fără ajutorul unei a treia persoane şi reuşeşte totodată să producă texte clare pe o varietate de teme precum şi să argumenteze pentru şi împotriva unui punct de vedere.

Nivelul C1 Avansat.

Poate înţelege texte lungi, dificile şi aspectele implicite, nu doar explicite ale comunicării scrise. Se poate exprima fluent şi spontan fără a ezita foarte mult pentru a-şi găsi cuvintele. Deţine flexibilitatea limbajului pe care o foloseşte în sarcini sociale, academice sau profesionale şi poate redacta texte coerente, clare, pe subiecte complexe, arătând o bună utilizare a conectorilor în redactare şi structurare.

Nivelul C2 Avansat Expert.

Poate înţelege cu uşurinţă orice aude sau citeşte, poate sintetiza informaţii din diferite surse scrise sau orale şi poate susţine argumente competente într-o prezentare. Se poate exprima spontan şi foarte fluent, fiind capabil să diferenţieze între nuanţe fine în conversaţii complexe.

 

Cursurile includ:

- Cărți și materiale gratuite

- Ajutor la scrierea aplicației

- Ajutați la scrierea CV-ului în norvegiană

- Ajutați să găsiți locuri de muncă interesante

- Pregătirea pentru interviul de angajare

- Ajutor pentru a rezolva documentele în Norvegia

- Ajutați să căutați un loc unde să locuiți, după ce ați găsit de lucru