Norsk i små grupper eller enetimer med lærer

Nivå A1, A2, B1, B2, C1 i tillegg til
hjelp til å bestå forskjellige eksamener

Timer på nett via, Skype, et virtuelt klasserom som er spesiallaget for undervisning. Vi bruker kamera og mikrofon, slik at du kan se og snakke med læreren og andre deltakere. Du sparer tid og penger, fordi du trenger ikke reise, men kan ta timene hjemmefra. 

Lær å snakke, lytte, lese og bruke språket.

Jeg underviser etter metoden til South West University, hvor du lærer på en naturlig måte, og ikke bare med bøker og grammatikk. Resultatene er bedre enn med andre metoder.

Hvilke temaer inneholder de forskjellige nivåene?

A1: Hilsener, klokka, familie,mat, hva man gjør, været, klær, fargene, tall og ordenstall, månedene, utdanning og arbeid.

A2: Fritid, skole, jobbsøking, CV, helse, høytider, tradisjoner, media, kultur og litt om Norge.

B1: Jobb, sosialt liv, bolig, økonomi, mat og helse, innvandring og utvandring, kultur og tradisjon, å sette opp CV og søke jobb, jobbintervju, Norge, litt om norsk historie, politikk og mer.

B2: Norge, hverdagsliv, skole og utdanning, arbeid, klima, miljø, historie, litt om kjente nordmenn, politikk og velferdssystemet.

B1-C1: slang, idiomer, kollegialt språk, faste uttrykk, fornærmelser, og banneord. (Det er ingen grunn til å bruke banneord, men det kan være greit å forstå dem.)

Eller du kan lære ting som måtte passe deg. Du kan også velge temaer.

Pris: 20 euro per time for enetimer.

Grupper med 2 deltakere 15 euro pr person pr time.

3 deltakere 13 euro pr person per time.

4 deltakere 12 euro per person per time. 

5 eller flere deltakere 10 euro pr person pr time.

Enkelte kurs vil ha spesielle tilbud.

Pris for retting av tekster:

1/2 side: 10 euro/100 kroner

1 side: 20 euro/200 kroner